Picture


Bērzes dzimtas atdusas vietas

Rudumu kapi

- Intus Berse (~1781-1841)
šobrīd vecākais atrastais Bēržu dzimtas sencis

Lāču jeb Reģu kapi

- Pēteris Bērziņš (1864. 26.VII -  ?)

Alsungas kapi


Liepājas Ziemeļu kapi

- Grieta Bērziņa (dzim. Antonoviča) (1862. 26.VII - ?)
- Antonija Bērze (Andreja un Marijas meita, mirusi agrā bērnībā)
- Andrejs Bērze (1887-1940)